امنیت کامل با امن سازی (hardening) خودکار

ترکیب پلتفرم aptguard در سنگفور با چک لیست‌های CIS و NIST یک راهکار خودکار و قدرتمند برای افزایش امنیت شبکه و حفاظت از اطلاعات حساس است.

پلتفر م امن راهکارهای مستحکم مدرن  ( امن سازی به صورت خودکار)

 

چک لیست‌های CIS  و NIST یک سری استانداردها و راهنمایی‌های امنیتی را شامل می‌شوند که توسط CIS وNIST تدوین شده‌اند. این استانداردها شامل مواردی مانند تنظیمات امنیتی سیستم‌ها، نرم‌افزارها، شبکه‌ها، و اقدامات امنیتی مورد نیاز برای کاهش ریسک هستند.به طور کلی، امن‌سازی خودکار با ایجاد یک روند امنیتی هوشمند و پویا، امکان مقابله با تهدیدات امنیتی را بهبود می‌بخشد و نقاط ضعف در سیستم را به سرعت تشخیص و رفع می‌کند

مدیریت مرکزی امن سازی:

امن‌سازی خودکار به امکان مدیریت مرکزی تمامی فرآیندها و اطلاعات امنیتی در یک مرکز کنترل کمک می‌کند. این امکان باعث سادگی در مدیریت و نظارت بر امنیت می‌شود.

تنظیمات یکپارچه امن سازی:

امن‌سازی خودکار به شکل یکپارچه و هماهنگ با تمامی اجزای شبکه و سیستم‌ها عمل می‌کند. این امکان باعث جلوگیری از اختلال در تنظیمات و اطلاعات مختلف می‌شود.

پیشگیری از تهدیدات جدید:

امن‌سازی خودکار از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی برای تشخیص تهدیدات جدید و پیشرفته استفاده می‌کند. این امکان باعث افزایش قابلیت تطبیق سیستم به تهدیدات جدید می‌شود.

سرعت و بهره‌وری hardening :

امن‌سازی خودکار به سرعت و بهره‌وری بالاتری در تشخیص و پاسخ به تهدیدات امنیتی دست می‌دهد. این فرآیند به صورت خودکار و بدون نیاز به مداخله انسانی انجام می‌شود.

تطبیق‌پذیری به تغییرات:

امن‌سازی خودکار به سرعت واکنش نشان می‌دهد و قابلیت تطبیق با تغییرات در تهدیدات امنیتی و شرایط شبکه را داراست. و می تواند خود را براساس شرایط تغیرات شبکه اصلاح کنند 

به‌روزرسانی‌های خودکار سیاست ها :

ابزارهای امن‌سازی خودکار می‌توانند به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و تعریف‌های امنیتی به صورت خودکار اعمال کنند. این امکان باعث حفظ به‌روزی و امنیت سیستم‌ها می‌شود.

تشخیص و پاسخ فوری:

سیستم‌های امن‌سازی خودکار ما، تشخیص و پاسخ به تهدیدات امنیتی به صورت فوری انجام می‌شود. این امکان باعث کاهش زمان نیازمند برای واکنش به حملات می‌شود.

کاهش هزینه‌ها:

با کاهش نیاز به مداخله انسانی در فرآیندهای امنیتی، هزینه‌های مرتبط با مدیریت امنیت کاهش می‌یابد. و کاهش هزینه کمک به خرید تجهیزات مورد نیاز سازمان می کنند

کاهش خطاهای انسانی امن سازی:

امن‌سازی خودکار کمک به کاهش خطاهای انسانی می‌کند، زیرا فرآیندها و وظایف به صورت خودکار اجرا می‌شوند و از تصمیمات انسانی تأثیر گرفته نمی‌شود.

 

امن سازی  (hardening)خود کار 

چگونه کار می‌کند؟

به طور کلی، امن‌سازی خودکار با ایجاد یک روند امنیتی هوشمند و پویا، امکان مقابله با تهدیدات امنیتی را بهبود می‌بخشد و نقاط ضعف در سیستم را به سرعت تشخیص و رفع می‌کند. در ویدیو کوتاه زیر نحوه ساده امن سازی خودکار مشاهده می کنید